Home » Namaz ke baad ki dua | Wazifa For Best Namaz +917229870002 | New York

Namaz ke baad ki dua | Wazifa For Best Namaz +917229870002 | New York

Rasool-Allah sallallahu Alaihi wassllam ne farmaya Jo (Musalman) Juma ke noise Surah Al-Kahaf ki tilawat kare to uske liye is juma se agle juma tak ek noor chamakta

rahega Namaz ke baad ki dua Sahih Al jamee 6470, Mustadrak Hakim 3392-Sahih

✦ : Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya jisne Juma ke noise surah kahaf padhi uske qadmon ke neeche se le kar asman tak noor paida hota hai jo

Qayamat ke noise uske liye roshan hoga aur uske dono juma ke darmiyan ridge gunah maaf kar diye jate hai

Al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 1/298-Hasan

✦ :Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya jisne Juma ki raat (yani jumerat aur juma ke beech ki raat) surah kahaf padhi uske aur baitullah ke darmiyan noor ki roshni ho jati hai

Saheeh Al-Jaami, 6471

Al Baihiqi, Subbul Iman, 2231-Hasan

Holy Quran for reciting

Holy Quran for reciting

wazifa for love marriage in english
wazifa for love marriage from quran
strong wazifa for love marriage
surah ikhlas 41 times for love marriage
husband wife mohabbat ka wazifa
kali mirch ka wazifa for love marriage
ya wadud ya raufu ya raheemu wazifa
innallaha yusmiu man yashao ka wazifa
love marriage ki dua in islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.